1457/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Finansministeriets beslut om vissa avgiftsbelagda prestationer inom personalförvaltningen

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

De tjänster i samband med upprättförhållandet, användningen och handledning i användningen av datasystem för personalförvaltningen som ministeriet tillhandahåller är sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten nämnda prestationer som finansministeriet prissätter enligt företagsekonomiska grunder.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993. Beslutet gäller till utgången av 1993.

Helsingfors den 23 december 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Konsultativ tjänsteman
Heikki Keskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.