1455/1992

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1992

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Juva, Sulkava och Ristiina kommuner samt Nyslotts stad till Puumala kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Juva kommun överförs till Puumala kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Ahola by hela lägenheten Heiskanluhta 7:6 samt ängsskiftet av lägenheten Rietsalo 1:31 II och strandängsskiftet Lietlahti av lägenheten Kettula 3:35;

2) i byn Pohjoinen ängsskiftet av lägenheten Jokilehto 12:8;

3) i byn Rantonen ängsskiftet Puumala av lägenheten Laajalahti 1:33, ängsskiftena Heiska av lägenheterna Itätalo 1:65 och Kirveslampi 1:66, skiftet Heiskanlahti av lägenheten Luhtala 1:92, skiftet Heiskanluhta av lägenheten Selänne 1:98, ängsskiftet Puumala av lägenheten Hietaniemi 1:117 och skiftet Heiskanlahti av lägenheten Liimattala 1:119;

4) i Leskelä by strandängsskiftet av lägenheten Sikolahti 1:50 och strandängsskiftet Heiskanlahti av lägenheten Rantala 1:54; samt

5) inom ovan nämnda lägenheters och lägenhetsdelars område belägna samfällda områden.

2 §

Från Sulkava kommun överförs till Puumala kommun följande lägenhetsdelar och områden:

1) i Telataipale by skiftet Vuohisaari av lägenheten Metsola 3:4, vattenområdet kring ön Vuohisaari av lägenheten Kolkkolampi 5:1 och strandängsskiftena Levälahti och Suolahti av lägenheten Pitkälä 9:4; samt

2) i Ylisenauvila by skiftet Muikkusaaret av lägenheten Auvila 1:13 och Kaartila skifteslags vattenområde 876:1:0.

3 §

Från Keriniemi by i Ristiina kommun överförs till Puumala kommun lägenheterna Laukonsaari I 2:10 och Laukonsaari 2:12 i sin helhet.

4 §

Från Nyslotts stad överförs till Puumala kommun hela lägenheten Mäntylahti 9:20 i Mikkolanniemi by.

5 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 17 december 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.