1446/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om ändring av 2 § mentalvårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § 2 mom. mentalvårdsförordningen av den 21 december 1990 (1247/90) som följer:

2 §

Med en sådan enhet som nämns i 8 § 3 mom. mentalvårdslagen avses sjukhusenheter som ger barn- eller ungdomspsykiatrisk vård.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.