1441/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 3 § semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen för sjömän av den 1 juni 1984 (433/84) 3 § 2 mom. 5 punkten,

sådan den lyder i lag av den 25 juli 1986 (592/86), som följer:

3 §
Dagar likställda med arbetade dagar

Såsom likställda med arbetade dagar betraktas också de dagar då arbetstagaren under arbetsförhållandets bestånd varit förhindrad att utföra arbete:


5) under tiden för sådan särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet om vilken stadgas i sjömanslagen (423/78),Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

RP 232/92
ApUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.