1433/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om upphävande av förordningen om allmänna upplagsmagasin med rätt att utgifva warrants samt om upphävande av den därtill hörande kungörelsen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs förordningen den 30 september 1892 om allmänna upplagsmagasin med rätt att utgifva warrants, jämte senare ändringar, samt kungörelsen den 25 maj 1893 innehållande närmare föreskrifter angående allmänna upplagsmagasin med rätt att utgifva warrants.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 131/92
LaUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.