1428/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 17 § äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 2 mom. äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29),

sådant det lyder i lag den 16 april 1987 (411/87), som följer:

17 §

Skyldig att förrätta borgerlig vigsel är

1) lagman och tingsdomare, samt

2) häradsskrivare.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 131/92
LaUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.