1425/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 7 § tryckfrihetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 1 mom. tryckfrihetslagen av den 4 januari 1919,

sådant det lyder i lag av den 16 december 1977 (959/77), som följer:

7 §

Den som vill inrätta ett tryckeri eller som har blivit ägare eller innehavare av ett tryckeri är skyldig att göra en skriftlig anmälan om rörelsen hos den registerbyrå som avses i lagen om folkbokföringsförvaltningen (76/84) i den kommun där tryckeriet skall inrättas eller där det är beläget. Denna anmälan skall åtföljas av en utredning om i 5 § nämnda omständigheter samt innehålla uppgift om rörelsens föreståndare och om den lokal där rörelsen skall utövas. Anmälan jämte bilagor skall inlämnas i två exemplar.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 131/92
LaUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.