1422/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 1 kap. 1 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 kap. 1 § 1 mom. utsökningslagen,

sådant det lyder i lag av den 14 december 1984 (867/84), som följer:

1 kap.

Om utsökningsmyndigheterna

1 §

Utsökningsärenden handläggs och prövas av överexekutor. Överexekutor är länsstyrelsen.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

De ärenden som hör till överexekutor och är anhängiga vid en magistrat när denna lag träder i kraft och som efter ikraftträdandet hör till länsstyrelsen överförs för behandling vid behörig länsstyrelse.

RP 131/92
LaUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.