1418/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 90 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 90 § 1 mom. Regeringsformen för Finland, sådant det lyder i lag av den 10 juli 1987 (637/87), som följer:

90 §

Angående ordningen för besättande av tjänster vid högskolorna samt inom den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet samt tjänster i Finlands Bank gäller särskilda stadganden.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 131/92
LaUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.