1416/1992

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1992

Undervisningsministeriets beslut om avgifter vid arkivväsendet

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat om avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna vid arkivväsendet:

1 §
Avgiftsfria prestationer

Användningen av material och register som besitts av arkivväsendet är avgiftsfri i ett arkivs lokaliteter.

Avgiftsfria är dessutom inspektioner, utlåtanden och beslut som anges i arkivlagen (184/81) och arkivförordningen (1012/82).

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För fjärrlån som ges och förmedlas av arkivväsendet uppbärs en avgift som fastställs enligt försändningskostnaderna.

För utredningar som ges på basis av indragna församlingars handlingar uppbärs en avgift enligt utredningens självkostnadsvärde när utredningen behövs i officiellt syfte.

3 §
Företagsekonomiskt prissatta prestationer

Övriga prestationer för vilka avgifterna bestäms enligt företagsekonomiska grunder är kopior, utbildnings-, konsult- och konserveringsservice, utredningar, såvida om avgifterna för dessa inte stadgas eller bestäms något särskilt, uthyrning av lokaler samt användning av arkivutrymmen för statliga myndigheter, ifall det material som bevaras är yngre än 40 år och myndigheten fortsätter sin verksamhet, samt övriga prestationer som utförs på beställning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 21 december 1992

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Högskoleråd, biträdande avdelningschef
Matti Lähdeoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.