1414/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om ändring av 2 § förordningen om arbetskraftskommissioner

På föredragning av arbetsministern

ändras 2 § 1 mom. förordningen den 5 oktober 1984 om arbetskraftskommissioner (689/84), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 28 december 1990 (1369/90), som följer:

2 §

Arbetskraftsbyrån skall avge ett utlåtande, som är bindande för respektive socialförsäkringskommission och arbetslöshetskassa, om i vilken mån de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd enligt 4 § och 13 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreligger. Arbetskraftskommissionen avger bindande utlåtande om i vilken mån förutsättningarna enligt 5 § 1 mom. 3, 8 och 10 punkten samt 2, 5 och 6 mom. och 7-11 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreligger. Om det är fråga om huruvida en person måste anses ha varit borta från arbetsmarknaden på det sätt som avses i lagens 9 § 4 mom., ges det bindande utlåtandet dock av arbetskraftsbyrån. Utlåtandet får avges med hjälp av elektronisk linjeöverföring.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.