1410/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 3 § lagen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 2 mom. 2 punkten lagen den 10 maj 1991 om nyttighetsmodellrätt (800/91) som följer:

3 §

Ensamrätten omfattar inte


2) utnyttjande av ett alster som har skyddats genom nyttighetsmodellrätt och som av innehavaren av rättigheten eller med dennes samtycke har bringats i omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ellerDenna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 215/92
EkUB 46/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.