1389/1992

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1992

Finansministeriets beslut om påvisande av ursprung för erhållande av preferensbehandling för varor som importeras från Litauen

Finansministeriet har med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 4 december 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet med Litauen om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete (1376/92) beslutat:

1 §

För erhållande av sådan preferensbehandling för varor som importeras från Litauen som avses i det den 5 juni 1992 upprättade protokollet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Litauens regering om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete, kan i stället för den ursprungsdeklaration som bestäms i artikel 5 punkt 3 i II bilagan till nämnda protokoll godkännas också sådana utredningar om ursprung på basis av vilka varor som importerats från Litauen beviljats en behandling som motsvarar tullbehandlingen enligt det den 24 november 1960 ingångna avtalet om tullfrågor mellan Republiken Finland och de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund (FördrS 19/61).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller tills annat stadgas eller bestäms om den ursprungsdeklaration eller den utredning om ursprung som avses i 1 §.

Helsingfors den 18 december 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Sakari Alasalmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.