1388/1992

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1992

Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen

Finansministeriet har med stöd av lagen den 29 december 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland samt Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen (996/73) beslutat:

1 §

Beslut nr 3/92 av den blandade kommitté som avses i det den 5 oktober 1973 undertecknade avtalet, vilket beslut berör ändringar av ursprungsreglerna och ingår som bilaga i detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen från den 1 november 1992 såsom därom överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 18 december 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Sakari Alasalmi

BESLUT nr 3/92 AV DEN BLANDADE KOMMITTÉN FINLAND-EEC 1)

av den 19 november 1992

om ändring av protokoll 3 rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för administrativt samarbete

Den blandade kommittén,

som beaktar avtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen undertecknat i Bryssel den 5 oktober 1973,

som beaktar protokoll 3 rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för administrativt samarbete, i det följande benämnt "protokoll 3", och särskilt dess artikel 28,

som beaktar att den ursprungsregel i listan i bilaga III till protokoll 3 som tillämpas för kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn enligt HS-position 43.03 förutsätter tillverkning utgående från garvade eller beredda pälsskinn, inte hopfogade, enligt position 43.02;

som beaktar att användningen av hopfogade skinn av sisel (suzluki), grå sibirisk ekorre och hamster enligt HS-position 43.02 dock var tillåten med stöd av en fotnot till och med den 31 mars 1990;

som anser det ändamålsenligt att återinföra detta undantag i ursprungsreglerna för en begränsad period av två år och även tillåta användningen av skinn av sibirisk jordekorre (burunduki), gul sisel (pechaniky), kinesisk solgrävling (pahmi) och kinesiskt lamm och kinesisk killing,

har beslutat:

Artikel 1

Fotnot 1) i listan som ingår som bilaga i detta beslut skall fogas till listan i bilaga III till protokoll 3 i avtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Artikel 2

Detta beslut tillämpas från den 1 november 1992.

1) Gällande tidigare beslut av den blandade kommittén 1/88 (456/88), 2-5/88 (1092/88), 2/89 (852/89), 1-4/90 (709/90), 1-2/91 (1314/91), 3/91 (60/92) och 1-2/92 (854/92) angående protokoll 3 i avtalet Finland-EEC

Lista över bearbetning eller behandling som icke-ursprungsmaterial måste undergå för att den framställda varan skall erhålla ursprungskaraktär

1) Till och med den 31 oktober 1994 får hopfogade skinn av sisel (suzluki), grå sibirisk ekorre, hamster, sibirisk jordekorre (burunduki), gul sisel (pechaniky), kinesisk solgrävling (pahmi) och kinesiskt lamm och kinesisk killing enligt HS-position 43.02 användas. 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.