1380/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Rumänien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 26 mars 1992 mellan republiken Finlands regering och Rumäniens regering ingångna överenskommelsen om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 164/92
UtUB 20/92

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.