1379/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Litauen om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Den i Vilnius den 12 juni 1992 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Litauens regering om främjande av och skydd för investeringar, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 4 december 1992 (1378/92) och vilken republikens president godkänt likaså den 4 december 1992 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 9 december 1992, träder i kraft den 8 januari 1993 så som därom avtalats.

2 §

Lagen den 4 december 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Litauen om främjande av och skydd för investeringar (1378/92) och denna förordning träder i kraft den 8 januari 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 119/92)

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.