1377/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om ikraftträdande av protokollet med Litauen om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Vilnius den 5 juni 1992 ingångna protokollet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Litauens regering om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 4 december 1992 (1376/92) och vilket republikens president godkänt likaså den 4 december 1992 och beträffande vilket noterna om dess godkännande utväxlats den 9 december 1992, träder i kraft den 1 januari 1993 så som därom avtalats.

2 §

Lagen den 4 december 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet med Litauen om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete (1376/92) och denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 117/92)

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.