1376/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet med Litauen om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Vilnius den 5 juni 1992 ingångna protokollet mellan republiken Finlands regering och republiken Litauens regering om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

Finansministeriet har rätt att bestämma om ursprungsreglerna, vilka avses i bilagan (II) till det i 1 § nämnda protokollet.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 162/92
UtUB 18/92

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.