1372/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om upphävande av vissa stadganden i förordningen om avgifter som skall uppbäras för arbetarskyddsstyrelsens prestationer

På föredragning av arbetsministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs 2 § 3 mom. samt 3 a, 3 b, 3 c, 4 och 5 §§ förordningen den 22 oktober 1982 om avgifter som skall uppbäras för arbetarskyddsstyrelsens prestationer (761/82), av dessa lagrum 2 § 3 mom. samt 3 a och 3 b §§ sådana de lyder i förordning av den 3 augusti 1990 (678/90) och 3 c § sådan den lyder i förordning av den 10 januari 1992 (15/92).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

För prestationer som har beställts innan denna förordning träder i kraft uppbärs avgift enligt de stadganden som gällde vid tidpunkten för beställningen.

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.