1371/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om upphävande av förordningen om vissa serviceavgifter inom arbetsförvaltningen

På föredragning av arbetsministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 december 1989 om vissa serviceavgifter inom arbetsförvaltningen (1367/89).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

För prestationer som har beställts innan denna förordning träder i kraft uppbärs avgift enligt de stadganden som gällde vid tidpunkten för beställningen.

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.