1370/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om ikraftträdande av den av Internationella arbetsorganisationen antagna konventionen om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn

På föredragning av arbetsministern stadgas:

1 §

Den vid Internationella arbetskonferensen den 8 oktober 1987 antagna konventionen om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn, som har godkänts av riksdagen den 31 mars 1992 och som har ratificerats av republikens president den 22 maj 1992, varefter ratifikationen den 30 juni 1992 har registrerats av Internationella arbetsbyråns generaldirektör, träder för Finlands del i kraft den 30 juni 1993 så som därom har överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 115/92)

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.