1367/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om upphävande av lagen om hemförlovningspenning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs lagen den 8 december 1977 om hemförlovningspenning (910/77) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Hemförlovningspenning betalas dock till en värnpliktig vars hemförlovningsdag infaller senast den 31 december 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 326/92
ShUB 44/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.