1366/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 6 mom. och 2 § 4 mom. lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64),

sådana de lyder i lag av den 3 april 1992 (313/92), som följer:

1 §

En familjevårdare som har ingått uppdragsavtal enligt 1 § familjevårdarlagen (312/92) med en kommun eller ett kommunalförbund och en vårdare som har ingått avtal enligt 27 b § socialvårdslagen (710/82) med en kommun har rätt till pension enligt denna lag.

2 §

Pensionsskyddet för en familjevårdare som har ingått uppdragsavtal enligt 1 § familjevårdarlagen med en kommun eller ett kommunalförbund och för en vårdare som har ingått avtal enligt 27 b § socialvårdslagen med en kommun bestäms alltid enligt grundpensionsskyddet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 174/92
ShUB 39/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.