1317/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om ändring av idrottsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs i idrottsförordningen av den 28 december 1979 (1085/79) 1-3 och 7 §§,

av dem 2 § sådan den lyder i förordning av den 22 december 1983 (1147/83), samt

ändras 9 § som följer:

9 §

Innan statsunderstöd beviljas kan undervisningsministeriet till en organisation, som föregående år fått understöd, betala förskott på statsunderstödet till högst det belopp som organisationen föregående år har fått i statsunderstöd.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.