1316/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om ändring av 2 § förordningen om specialyrkesläroanstalter

På föredragning av undervisningsministern

ändras 2 § 2 mom. förordningen av den 14 juli 1989 om specialyrkesläroanstalter (677/89) som följer:

2 §

Om specialyrkesläroanstalter gäller i tillämpliga delar, med i det följande stadgade undantag, vad som stadgas om respektive läroanstalt i förordningen om yrkesundervisningsanstalter (491/87), förordningen om handelsläroanstalter (493/87), förordningen om läroanstalter i lantbruksbranschen (496/87) och förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning (1314/92).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.