1315/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om ändring av 2 § förordningen om särskilda yrkesläroanstalter

På föredragning av undervisningsministern

ändras 2 § förordningen av den 30 april 1987 om särskilda yrkesläroanstalter (502/87) som följer:

2 §

Beträffande yrkesläroanstalter gäller med nedan stadgade undantag i tillämpliga delar vad som stadgas om läroanstalten i fråga i förordningen om yrkesundervisningsanstalter (491/87), förordningen om läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen (492/87), förordningen om handelsläroanstalter (493/87) och förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning (1314/92).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.