1254/1992

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1992

Statsrådets beslut om ändrande av benämningarna på samt inrättande och indragning av vissa tjänster vid arbetsministeriet

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 6 § 1 mom. och 7 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådana de lyder i lag av den 3 april 1992 (306/92), beslutat:

1 §

I enlighet med den första och den tredje tilläggsbudgeten för 1992 ändras samt inrättas och indras nedan nämnda tjänster med grundlön vid arbetsministeriet den 31 december 1992.

2 §

Ändras:

Antal Tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
1 regeringsråd såsom byråchef A 29 regeringsråd
1 byråchef A 28 konsultativ tjänsteman
3 §

Inrättas:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 konsultativ tjänsteman A 28

Indras:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
5 byråchefer A 28
1 konsultativ tjänsteman S 27
4 §

Åtgärder för besättande av den tjänst som inrättas genom detta beslut får vidtas redan före den tidpunkt vid vilken tjänsten inrättas.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 16 december 1992.

Helsingfors den 10 december 1992

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Äldre regeringssekreterare
Mikko Salmenoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.