1253/1992

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1992

Statsrådets beslut om understöd som betalas som ersättning för renkalvförluster

Sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet har statsrådet vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Av det reservationsanslag om 14 500 000 mark, som reserverats i den andra tilläggsbudgeten för år 1989 under moment 30.35.48 (Ersättningar åt renägare för förlust av inkomster samt marknadsföringsstöd för renkött), används 700 000 mark till erläggande av statsunderstöd för att därigenom delvis ersätta renägare som drabbats av inkomstförluster till följd av de kalvförluster som kunnat konstateras inom renbeteslagen i vissa fjällområden.

2 §

Såsom statsunderstöd utbetalas 500 000 mark till renägare i Käsivarsi renbeteslag, 100 000 mark till renägare i Kyrö renbeteslag och 100 000 mark till renägare i Kallio renbeteslag i samma förhållande som antalet såsom levande rädnande vajor visar i renlängden för renskötselåret 1991/92. Minsta statsunderstöd som erläggs till enskild renägare är 500 mark.

3 §

Statsunderstödet utanordnas av länsstyrelsen i Lapplands län, till vilken vederbörande renbeteslag skall inlämna ansökan för detta ändamål senast den 21 december 1992.

4 §

Om statsunderstöd betalats på felaktiga grunder skall länsstyrelsen i Lapplands län återindriva stastsunderstödet jämte på detta från och med den dag understödet lyfts räknad 16 procents ränta.

5 §

Närmare bestämmelser om verkställande av detta beslut utfärdas av länsstyrelsen i Lapplands län.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 15 december 1992.

Helsingfors den 10 december 1992

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Byråchef
Seppo Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.