1251/1992

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1992

Statsrådets beslut om indragning av en tjänst vid undervisningsministeriet

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 6 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådant det lyder i lag av den 3 april 1992 (306/92), beslutat:

1 §

I enlighet med den tredje tilläggsbudgeten för 1992 indras nedan nämnda tjänst med grundlön den 15 december 1992.

2 §
Undervisningsministeriet

Indras:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 biträdande avdelningschef A 29
3 §

Detta beslut träder i kraft den 15 december 1992.

Helsingfors den 10 december 1992

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Förvaltningsdirektör
Håkan Mattlin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.