1248/1992

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1992

Statsrådets beslut om ändring av benämningen på vissa tjänster vid inrikesministeriet

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 6 och 7 §§ statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådana de lyder i lag av den 3 april 1992 (306/92), beslutat:

1 §

I enlighet med den tredje tilläggsbudgeten för 1992 ändras nedan nämnda vid inrikesministe- m riets polisavdelning placerade tjänsters benämningar:

2 §
Inrikesministeriet

Ändras:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
1 polisöverinspektör S 30 polisdirektör
2 polisöverinspektör S 29 polisdirektör
3 §

Detta beslut träder i kraft den 15 december 1992.

Helsingfors den 10 december 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Leena Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.