1230/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Lag om upphävande av lagen om Statens måltidscentral

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs lagen den 26 augusti 1988 om Statens måltidscentral (752/88).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

På revisionen och bokslutet för Statens måltidscentrals sista verksamhetsår tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87) och de föreskrifter som meddelats med stöd av den.

RP 134/92
StaUB 69/92

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.