1229/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Lag om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Statens måltidscentrals besittning till ett nytt statsbolag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statsrådet berättigas att överlåta den egendom som är i den till finansministeriets förvaltningsområde hörande Statens måltidscentrals besittning samt måltidscentralens affärsverksamhet till ett nytt aktiebolag som bildas inom branschen för personalmåltider och måltider vid anstalter och inrättningar. När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

2 §

Statsrådet bestämmer värdet av den egendom som skall överlåtas och villkoren för överlåtelsen samt beslutar om övriga arrangemang som hör samman med överlåtelsen av egendomen och bildandet av bolaget.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som skall sättas in i bolaget mot aktier.

Statens lån till bolaget kan stå utan säkerhet högst till det kapitalbelopp som utgör statens lån till Statens måltidscentral vid tidpunkten för överlåtelsen av egendomen.

3 §

Bolaget är inte skyldigt att betala stämpelskatt för överlåtelsehandlingar som gäller i denna lag nämnd egendom.

Vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen samt omsättningsbeskattningen anses bolaget som sådant fortsätta Statens måltidscentrals rörelse.

4 §

Bolaget svarar för de skuld-, anskaffnings- och leveransavtal och andra liknande förbindelser som Statens måltidscentral har ingått under sin verksamhetstid.

5 §

Denna lag träder i kraft den 15 december 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 134/92
StaUB 69/92

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.