1223/1992

Fjärde tilläggsbudgeten för 1992

Riksdagen har godkänt följande fjärde tilläggsbudget för 1992:

Riksdagen har beslutat

godkänna att motiveringen till moment 28.86.60 (Finansiering av den verksamhet som Jubileumsfonden för Finlands självständighet bedriver) i budgeten för 1992 kompletteras som följer:

Grundkapitalet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet kan ökas med 100 000 000 mark genom att till fonden överlåts 1 430 830 statsägda aktier i Oy Nokia Ab. På ökningen tillämpas stadgandena om placering och användning av fondens grundkapital i lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/90).

Riksdagen har beslutat

publicera den nu godkända tilläggsbudgeten i Finlands författningssamling och

att den tillämpas från och med den 15 december 1992.

RP 308/92
StaUB 63/92
(Statsbudgeten för 1992 35/92)

Helsingfors den 5 december 1992.

På riksdagens vägnar


Ilkka Suominen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.