1196/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Förordning om ändring av 12 och 14 §§ förordningen om lån och räntestöd för vissa värmeanläggningsprojekt

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde

ändras 12 § 2 mom. och 14 § 2 mom. förordningen den 12 mars 1982 om lån och räntestöd för vissa värmeanläggningprojekt (194/82) som följer:

12 §

Räntestödslån återbetalas års- eller halvårsvis i lika stora avkortningsrater eller vid utgången av lånetiden i en rat.

14 §

Räntestödet utgör årligen sex procent under de fyra första låneåren och tre procent under de fyra därpå följande låneåren av det kapital som under vart och ett låneår återstår av räntestödslånet. Om lånet återbetalas i en rat vid utgången av lånetiden, beräknas räntestödet dock som om räntestödslånet årligen avkortades i lika stora avkortningsrater.Denna förordning träder i kraft den 9 december 1992.

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.