1195/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Förordning om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/87) 9 § 2 mom. 5 punkten och 10 § 4 mom. 60 och 60 a punkterna, av dessa lagrum 9 § 2 mom. 5 punkten sådan den lyder i förordning av 18 september 1992 (878/92) och 10 § 4 mom. 60 och 60 a punkterna sådana de lyder i förordning av 20 mars 1992 (243/92), som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

5) social- och hälsovårdsministeriet i fråga om prövningsnämnden, arbetslöshetsnämnden, rättsskyddscentralen för hälsovården och statens förläggning för asylsökande samt forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i fråga om statens skolhem, Järvenpään sosiaalisairaala och statens sinnessjukhus samt


10 §
Arbetsgivartjänstemän

60) social- och hälsovårdsministeriet: chef för flyktingbyrån;

60 a) forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården: tjänsten som direktör och motsvarande och högre tjänster samt chef och jurist vid enhet som svarar för personaladministrationen;Denna förordning träder i kraft den 9 december 1992.

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.