1170/1992

Utfärdat i Helsingfors den 26 november 1992

Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel

Statsrådet har med stöd av 68 a § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1988 (1251/88), vid föredragning från finansministeriet fastställt intäktsgrunderna för beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel till följande belopp:

1 §

Värden av nettointäkten för varje över ett år gammal ren är följande:

Värdet av nettointäkten för varje över ett år gammal ren mk
Renbeteslag
Uleåborgs län
Alakitka 10,–
Halla 122,–
Hossa-Irni 10,–
Ikonen 10,–
Jokijärvi 10,–
Kallioluoma 16,–
Kiiminki 10,–
Kollaja 10,–
Livo 21,–
Näljänkä 94,–
Oijärvi 10,–
Oivanki 10,–
Pintamo 10,–
Pudasjärvi 20,–
Taivalkoski 10,–
Lapplands län
Akanlahti 36,–
Alakylä 10,–
Hammastunturi 60,–
Hirvasniemi 94,–
Isosydänmaa 10,–
Ivalo 56,–
Jääskö 19,–
Kaldoaivi 27,–
Kallio 69,–
Kemin-Sompio 52,–
Kolari 10,–
Kuivasalmi 10,–
Kuukas 10,–
Kyrö (Kittilä) 10,–
Käsivarsi 11,–
Lappi (Sodankylä) 38,–
Livo 10,–
Lohijärvi 49,–
Muddusjärvi 49,–
Muonio 51,–
Muotkatunturi 113,–
Mäntyjärvi 10,–
Narkaus 10,–
Niemelä 10,–
Näkkälä 16,–
Näätämö 52,–
Orajärvi 54,–
Oraniemi 33,–
Paatsjoki 57,–
Paistunturi 58,–
Palojärvi 73,–
Poikajärvi 91,–
Pyhäjärvi 10,–
Salla 83,–
Pohjois-Salla 72,–
Salhvaara 87,–
Sattasniemi 53,–
Syväjärvi 32,–
Timisjärvi 10,–
Tolva 10,–
Vanttaus 10,–
Vätsäri 10,–
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993 och det tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1992.

Helsingfors den 26 november 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.