1154/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om ändring av förordning om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat

På föredragning av finansministern ändras i förordningen den 10 mars 1989 om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat (228/89) 1 § 8 punkten sådan den lyder i förordning av den 27 mars 1991 (577/91) som följer:

1 §

Följande tjänster kan, utan hinder av vad som stadgas i förordningarna om inrättande av dem eller i andra förordningar, besättas tillsvidare eller för viss tid, för högst fem år i sänder:


8) i trafikministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön och vid meteorologiska institutet forskarprofessorstjänst med avtalslön samt vid vägverket tjänsterna som direktör, biträdande direktör och vägdirektör med avtalslön,Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.