1145/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om ändring av 21 § socialvårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 21 § socialvårdsförordningen den 29 juni 1983 (607/83), sådan den lyder i förordning av den 15 februari 1991 (328/91), som följer:

21 §

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården skall följa forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamheten samt se till att sådana resultat som är betydelsefulla för hela landet blir utnyttjade.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.