1124/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om ändring av 2 § förordningen om utövning av sjukvårdsyrke

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § förordningen den 31 december 1986 om utövning av sjukvårdsyrke (1044/86), sådan den lyder i förordning av den 22 februari 1991 (403/91), som följer:

2 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.