1056/1992

Utfärdat i Helsingfors den 20 november 1992

Justitieministeriets beslut om de skyddade beloppen av lön vid utmätning

Med stöd av 4 § förordningen den 24 november 1989 om skyddat belopp av lön vid utmätning (1031/89) har justitieministeriet beslutat:

1 §

Efter det att levnadskostnadsindexets (oktober 1951 = 100) indextal för oktober 1992 stigit med 2,7 procent i jämförelse med indextalet för oktober 1991 är de i 1 § förordningen om skyddat belopp av lön vid utmätning (1031/89) nämnda skyddade belopp, som gäldenären anses behöva fram till följande löneutbetalningsdag till underhåll för sig själv och sin make samt egna och makes barn ävensom adoptivbarn som han försörjer, för gäldenärens egen del 89,00 mark och för varje ovannämnda anhörigs del 25,00 mark om dagen.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 20 november 1992

Justitieminister
Hannele Pokka

Tf. överinspektör för utsökningsväsendet
Kimmo Tuukkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.