1047/1992

Given i Helsingfors den 20 november 1992

Förordning om ändring av förordningen om Finlands författningssamling

På föredragning av justitieministern

fogas till förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80) en ny 6 a § som följer:

6 a §

Om en lag, en förordning eller ett beslut innehåller sådana stadganden eller bestämmelser som har givits med stöd av artikel 7 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och som avser genomförande av en rättsakt i Finland, skall i det häfte som avses i 6 § invid lagen, förordningen eller beslutet göras en hänvisning till den bilaga i EES-avtalet som saken gäller eller till Gemensamma EES-kommitténs beslut i saken samt till rättsakten i fråga. Föredraganden skall anteckna hänvisningarna i förordnandet om tryckning.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Helsingfors den 20 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.