1038/1992

Given i Helsingfors den 13 november 1992

Lag om ändring av 58 § varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 58 § varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64) ett nytt 2 mom. som följer:

58 §

Om avgifter enligt denna lag stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 152/92
EkUB 35/92

Helsingfors den 13 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.