1008/1992

Given i Helsingfors den 13 november 1992

Lag om uppskjutande av verkställigheten av den systematiska tandvården för vuxna

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad 1 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 30 december 1991 om ändring av sjukförsäkringslagen (1714/91) stadgar om tillämpningen av lagens 5 § 2 mom., det inledande stycket och 1 punkten i 5 b § 1 mom. samt 7 §, tillämpas nämnda lagrum, sådana de lydde när den nämnda lagen om ändring av sjukförsäkringslagen trädde i kraft, till och med den 31 december 1993.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Den tillämpas till och med den 31 december 1993.

RP 199/92
ShUB 33/92

Helsingfors den 13 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.