969/1992

Given i Helsingfors den 23 oktober 1992

Lag om ändring av 16 kap. 5 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 kap. 5 § 4 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78) som följer:

16 kap.

Särskilda stadganden

5 §

En part som är missnöjd med skiljedomen kan genom att väcka talan mot motparten föra saken till domstol. Talan skall väckas inom två månader från det parten fick ett exemplar av skiljedomen eller, om en sådan begäran som avses i 38 eller 39 § lagen om skiljeförfarande (967/92) har framförts, från det han fick ett exemplar av skiljemännens beslut med anledning av en sådan begäran. Om ändring inte söks i skiljedomen, gäller i fråga om verkställigheten av den 3 kap. 16 § utsökningslagen. Om skiljeförfarandet gäller i övrigt lagen om skiljeförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 202/91
LaUB 4/92

Helsingfors den 23 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.