934/1992

Given i Helsingfors den 5 juni 1992

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillämplig lag i fråga om produktansvar och om tillämpning av konventionen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Haag den 2 oktober 1973 ingångna konventionen om tillämplig lag i fråga om produktansvar är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i konventionen tillämpas också mellan den skadelidande och den som överlåtit ägande- eller nyttjanderätten till produkten åt den skadelidande då ersättningsyrkandet inte grundar sig på avtalsförhållande mellan dem.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Lagen tillämpas om

1) den som ersättning yrkas av har satt den skadegörande produkten i omlopp efter att denna lag trätt i kraft, eller

2) då ersättningsyrkandet grundar sig på en annan omständighet än att produkten satts i omlopp, då den prestation eller verksamhet på grund av vilken ersättning yrkas har avslutats och skadan framträtt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 22/92
EkUB 19/92

Helsingfors den 5 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.