932/1992

Given i Helsingfors den 23 oktober 1992

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 18 § lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68), sådant nämnda lagrum lyder delvis ändrat genom lagar av den 21 januari 1983 och den 21 december 1990 (71/83 och 1164/90), en ny 4 punkt i stället för den 4 punkt som upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

18 §

Avdragbara utgifter äro även:


4) sådan ränta på en i 24 a § lagen om depositionsbankernas verksamhet (1268/90) avsedd kapitalinvestering som har betalts till staten eller statens säkerhetsfond.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1992.

RP 116/92
EkUB 33/92

Helsingfors den 23 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.