929/1992

Given i Helsingfors den 23 oktober 1992

Lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 § 1 mom. 2 och 3 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67),

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 24 augusti 1990 (718/90), som följer:

13 §

Den skattskyldige har rätt att från nettoinkomsten av skogsbruket separat dra av betalda utgifter på nedan nämnda villkor:


2) utgifterna för skogsförnyelse (förnyelseavdrag) som på området för naturlig förnyelse är 700, på såddområdena 1 600 och på planteringsområdena 3 300 mark per hektar,3) utgifterna för vård av plantbeståndet (plantbeståndsavdrag) som är 900 mk per hektar,Denna lag träder i kraft den 1 november 1992. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1992.

RP 167/92
StaUB 41/92

Helsingfors den 23 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.