924/1992

Given i Helsingfors den 16 oktober 1992

Förordning om ändring av 6 och 18 §§ förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 28 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/92) 6 § 2 mom., samt

fogas till 18 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 §
Beräkning av elevantalen

Vid yrkesläroanstalter bestäms statsandelen för driftskostnaderna och hemkommunernas betalningsandelar samt för yrkesutbildning i musikläroanstalter hemkommunernas betalningsandelar enligt uppgifterna om elevantalet den 10 september och den 10 januari. I elevantalen inräknas elever som avlägger en grundläggande yrkesutbildningsexamen samt elever som studerar på en påbyggnadslinje och vid en hushållsskola. Privatelever och elever som genomgår praktik vilken fortgår minst en termin beaktas inte när elevantalen beräknas.


18 §
Yrkesläroanstalternas enhetspriser 1993

Utan hinder av vad som i 6 § 2 mom. stadgas om privatelever, bestäms de enhetspriser som avses i 1 mom. på basis av de elevantal som meddelats statsbidragsmyndigheten enligt läget den 10 september 1992.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Utan hinder av vad som i 6 § 2 mom. stadgas om privatelever, betalas statsandelen för yrkesläroanstalternas driftskostnader på basis av de elevantal som meddelats statsbidragsmyndigheten enligt läget den 10 september 1992 till dess uppgifterna om elevantalet den 10 januari 1993 kan tillämpas.

Helsingfors den 16 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.