911/1992

Given i Helsingfors den 9 oktober 1992

Förordning om ändring av förordningen om Finlands författningssamling

På föredragning av justitieministern

fogas till förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80) en ny 2 a och en ny 6 b §§ som följer:

2 a §

För publicering av riksdagens beslut om statshushållningen finns en särskild del av Finlands författningssamling (budgetserien), i vilken publiceras:

1) statsbudgeten och tilläggsbudgeten,

2) beslut om iakttagande av budgetpropositionen som en temporär budget,

3) beslut om upphävande av riksdagsbeslut som intagits i budgeten eller tilläggsbudgeten såsom villkorligt eller meddelande om att saken förfallit, samt

4) beslut om fullmakt att uppta lån, om samtycke till överlåtelse av fast egendom och värdepapper, om beviljande av statsborgen och statsgarantier samt om statens förvärv av bestämmanderätten i bolag eller om avstående från sådan bestämmanderätt, då beslutet fattas utanför budgeten eller tilläggsbudgeten.

Budgetserien redigeras varje finansår.

6 b §

Vad som stadgas i 5 och 6 §§ om de uppgifter som hör till föredraganden i statsrådet gäller på motsvarande sätt vederbörande riksdagstjänsteman, som också vid behov skall meddela i vilket finansårs budgetserie ett riksdagsbeslut publiceras.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

I budgetserien för 1993 intas också de beslut om finansåret 1993 som har fattats innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.