889/1992

Utfärdat i Helsingfors den 24 september 1992

Statsrådets beslut om länder som skall befrias från exportlicensieringen

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet med stöd av 3 a § 2 mom. lagen den 12 juni 1992 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (506/92) beslutat:

1 §

Från Finland får varor som nämnts i bilagan till förordningen om exportlicenser som krävs för export av vissa varor, utgiven den 25 september 1992 (888/92), och tjänster som behövs vid tillverkningen och användningen av dessa varor utan exportlicens exporteras om deras destinationsland är en av de följande länderna:

Amerikas förenta stater
Australien
Canada
Danmark
Ekonomiska unionen Belgien och Luxemburg
Frankrike
Irland
Grekland
Italien
Japan
Nederländerna
Norge
Portugal
Schweiz
Spanien
Storbritannien
Sverige
Turkiet
Förbundsrepubliken Tyskland
Österrike
Nya Zeeland 
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1992.

Helsingfors den 24 september 1992

Minister
Pertti Salolainen

Tf. yngre regeringssekreterare
Anu Sajavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.